Announcer

From the Portal Wiki
< Announcer
Revision as of 11:41, 27 January 2013 by BisB (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Nejste-li zaměstnanec a tento komplex jste objevil mezi troskami civilizace, vítejte! A nezapomeňte: Testování je budoucnost a budoucnost začíná Vámi.
Announcer

Announcer (česky hlasatel) hraje malou, ale důležitou roli v Portalu 2. Provází hráče prvními testovacími komorami před probuzením GLaDOS za použití přednahraných vzkazů a zahajuje patové situace při výměně jádra.

Hlasatel je s největší pravděpodobností automatizovaný systém vytvořený za účelem sledování komplexu laboratoří Aperture. Běžel před aktivací GLaDOS a byl zde ponechán jako záložní systém, aby výzkum a testování mohlo pokračovat i v případě "potenciálně apokalyptických událostí". Byl navržen na běh při extrémních podmínkách i při velmi nízkém napětí a nejspíše se automaticky zapnul, jakmile byla GLaDOS zničena a ztratila kontrolu nad komplexem. Hlasatel také zřejmě kontroluje některé pomocné části zařízení. Nejvíce to je zřejmé u montážní linky Turretů.