Jádra

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vidíš tu věc, co ze mě vypadla? Co to je? Mě se neptej... Nikdy jsem ji neviděla.
GLaDOS
Rick, the Adventure Sphere

Jádra jsou mechanické koule, které se většinou objevují na konci příběhové části v Portalu a Portalu 2. Byly vyrobeny pracovníky a vědci Aperture za účelem zklidnění nelítostné a vraždivé povahy GLaDOS, které nedělalo problém zaplavit testovací komory a další části komplexu smrtícím neurotoxinem ani přebrat kontrolu nad celým zařízením.

Osobnostní jádra

Jak naznačuje název, každé jádro má svou unikátní osobnost a určitý způsob chování, který je zahrnutý do centrálního jádra, pokud je na něj jádro fyzicky napojeno.

Kdykoliv Chell v Portalu vhodí jedno z osobnostních jader do spalovače, nejen že GLaDOS cítí bolest z jejich zničení, ale také pomalu ztrácí některé ze svých dominantních rysů osobnosti. Ty zahrnovaly odkazování na dort, její sarkasmus a také morální hodnoty, jejichž ztrátou se její odhodlání zabít Chell ještě posílilo.

Morální jádro

Morální jádro

Morální jádro je jedno z jader, které nosí GLaDOS na sobě v prvním Portalu. Do GLaDOS bylo nainstalováno, protože vypouštěla do výzkumného centra smrtelný neurotoxin. Je to také první jádro, které Chell sebrala a následně spálila, čímž způsobila ztrátu morálních zábran GLaDOS, a v důsledku toho začala GLaDOS znovu zaplavovat zařízení neurotoxinem. Na rozdíl od dalších jader je morální jádro němé.

Zvědavé jádro

Zvědavé jádro
Hej, koukni na tu věc. Ne, na tu druhou.
Zvědavé jádro

Druhé jádro nasazené na GLaDOS je Zvědavé jádro. Má tendenci neustále pokládat otázky nejen o svém okolí, ale také je směřuje k Chell, které se ptá, kam spolu jdou.

Inteligentní jádro

Inteligentní jádro
...A sediment tvaru sedimentu.
Inteligentní jádro

Třetí jádro GLaDOS, Inteligentní jádro (také známé jako Logické jádro), má modré oko s obří zřítelnicí a šesti tečkami pod ním. Vypráví jakýsi zvláštní recept k jistému druhu dortu, což je ten dort, který je možné vidět před koncem prvního Portalu. GLaDOS v druhém Portalu o dortu vůbec nemluví, pravděpodobně proto, že toto jádro bylo zničeno v prvním díle.

Naštvané jádro

Naštvané jádro
*Vrrr* *Vrrr* *Hrmnr*
Naštvané jádro

Poslední jádro připojené k GLaDOS je Naštvané jádro, někdy nazývané jako Jádro emocí. Vyznačuje se zejména velkým červeným okem s osmi tečkami pod ním. Ke komunikaci s Chell nepoužívá slova, ale pouze na ni divoce vrčí a bručí. Jakmile Chell vhodila Naštvané jádro do spalovače, GLaDOS začala implodovat. V Portalu 2 už GLaDOS kvůli ztrátě tohoto jádra zní mnohem jemněji a zřídkakdy vyjadřuje emocemi své nepřátelství.

Centrální jádro

Centrální jádro je napevno zabudované v systému laboratoří Aperture, kde kontroluje a reguluje celý komplex. Centrální jádro je schopné dohlížet na všechny události, které se dějí v monitorovaných oblastech, ale také sestavovat a hromadit testovací komory, konstruovat a rozebírat střilny a mezi dalšími věcmi aktivovat různé funkce jádra. Nemusí mít kulatý tvar jako osobnostní jádra, ale musí zůstat stabilní a neporušené pro případ výměny jader Pomocníkem pro řešení patových situací.

Koule pro tlumení inteligence

Původní článek: Wheatley
Wheatley
Před minutou. Ani ne před minutou jsi to už vyřešila. A teď ti to nejde.
Wheatley

Koule pro tlumení inteligence, ve hře jako Wheatley, byla navržena vědci z Aperture Science, aby po připojení k GLaDOS generovala nekonečný proud pitomých nápadů, což vedlo k jejímu rozrušení. Myslelo se, že to GLaDOS zabrání v zabití všech vědců, jakmile bude aktivována, a že tím zlepší provoz zařízení. Podle GLaDOS je Koule pro tlumení inteligence "plodem největších mozků generace, které spolupracovaly výhradně s cílem stvořit nejtupějšího troubu, jaký kdy žil".

Poškozená jádra

Kvůli technickým potížím a chybám při výrobě mohou být některá jádra označená jako Poškozená jádra a automaticky vyřazena. Pokud je však poškozeno centrální jádro, je nutné provést jeho přenos. K započetí přenosu musí být přítomno náhradní jádro připojené do schránky. Stává se že jádra mají opačný názor na "výměnu stráží" a proces tím pádem nemůže být dokončem, dokud nenastoupí Pomocník pro řešení patových situací, který stiskne Tlačítko pro řešení patových situací. Poté se zahájí celý proces přenosu jádra, a to jakmile se pomocník vrátí do hlavní místnosti.

Během bitvy s Wheatleym v Portalu 2 GLaDOS hráči shazuje tři poškozená jádra, která se nasadí na Wheatleyho za účelem jeho poškození. Wheatley je jimi poškozen natolik, že začne další přenos jader.

Všem třem poškozeným jádrům propůjčil hlas Nolan North.

Vesmírná koule

Původní článek: Vesmírná koule
Vesmírná koule
VESMÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍR!!!
Vesmírná koule

Vesmírná koule je jedno ze tří aktivních poškozených jader; toto mluví překotně a s až nezdravým zájmem o vesmír. Je zvláštní tím, jak se neustále zmiňuje o své touze dostat se do vesmíru. Jeho sen se nakonec splní a do vesmíru je vtažen, když se v závěrečné bitvě portál na zbývající ploše pokryté konverzním gelem spojí s portálem na povrchu Měsíce.

Koule dobrodružství

Původní článek: Koule dobrodružství
Rick, Koule dobrodružství
Máte zbraň? Protože bych ji vážně měl mít. Co to máte v ruce?
Koule dobrodružství

Druhé poškozené jádro představené v Portalu 2, Koule dobrodružství (nebo také Rick, jak se samo nazývá) mluví jako lichotící voják. Poté, co spatří Chell, je z ní u vytržení a dokonce se (neúspěšně) pokouší Chell donutit, aby si dala "dámskou pauzu", zatímco on si poradí s Wheatleym.

Koule faktů

Původní článek: Koule faktů
Koule faktů
Baseballová legenda Babe Ruth roku 1948 na žádost umírajícího chlapce snědl 75 párků v rohlíku, a poté zemřel na otravu párky v rohlíku.
— The Fact Sphere

Koule faktů je třetím poškozeným jádrem v pořadí. Neustále uvádí několik náhodných a ne zcela pravdivých "faktů" z historie a momentální situace hráče. V některých výrocích se jádro značně chválí a uvádí, jak je pohledné a že jeho fakta jsou pravdivá.

Zajímavosti

  • Model bomby použitý v Portalu 2 je v souborech hry pojmenován jako 'personality_sphere_angry', což naznačuje, že Naštvané jádro se připravovalo i pro tento sequel.
  • V herních souborech portálu 2 najdete několik textur pro jádra osobnosti s očima zbarvenými jako oči jader portálu, což dále naznačuje opětovné objevení původních jader.
  • Model bomby má také své animace, které je možné si prohlédnout např. v Model Vieweru z Portal 2 Authoring Tools. Uloženy jsou animace pro nehybnost, testovací animace, kdy se jádro bezcílně rozhlíží kolem sebe, a také naštvanou animaci, ve které se jádro naštvaně škube a cuká.

Galerie

Další odkazy