Aktualizacja z 26 maja 2011

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Źródło: Portal 2 Update Released (Angielski)

Lista zmian

Portal 2

  • Naprawiono rzadki przypadek, w którym finalny obszar nie mógł być ukończony
  • Naprawiono błąd odczytu pamięci w shaderze odcieni
  • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwoma rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: bin/adminserver.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/filesystem_stdio.dll
Modified: bin/filesystemopendialog.dll
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/localize.dll
Modified: bin/materialsystem.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverbrowser.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/soundemittersystem.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiorender.dll
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/valve_avi.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vscript.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: portal2/bin/client.dll
Modified: portal2/bin/client.dylib
Modified: portal2/bin/matchmaking.dll
Modified: portal2/bin/matchmaking.dylib
Modified: portal2/bin/server.dll
Modified: portal2/bin/server.dylib
Modified: portal2/media/valve_ps3_legals.bik
Modified: portal2/resource/subtitles_german.dat
Modified: portal2/resource/subtitles_korean.dat
Modified: portal2/resource/subtitles_koreana.dat
Modified: portal2/resource/subtitles_portuguese.dat
Modified: portal2/resource/subtitles_thai.dat
Modified: portal2/resource/subtitles_turkish.dat