Portaler

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Moment, som er en funksjon av masse og fart, opprettholdes mellom portaler. Sagt på en enklere måte – raske ting går inn og raske ting kommer ut.
GLaDOS

Portaler er hoved-spillmekanismen i Portal-serien. Man plasserer portaler ved å bruke den håndholdte portalenheten og virker i par som tillater toveis bevegelse gjennom hver portal. En spiller kan plassere blå og oransje portaler i enspiller, eller i samarbeidsmodus: Som Atlas. blå og cyan; og som P-Body, rød og oransje. Enslige portaler framstilles som en helfarget oval og parede portaler som en oval med farget ytterlinje - med midten som et "vindu" til den andre portalen. Portaler opprettholder massen og farten til ethvert objekt som går inn en portal og ut den andre. Portaler slipper også gjennom lys og dragsug, mer spesifikt eksursjonstrakter og lysbroer.

Verdensportaler

I noen deler av Portal-serien finner man verdensportaler. Disse er usynlige portaler som brukes for å skape illusjoner om størrelsen av et område.

Kjente feil

  • Portal-turbo: Det er mulig å gi seg selv større hastighet i det man beveger seg mellom to portaler plassert på et gulv ved å plassere den portalen man nettopp kom ut av på nytt. Dette skjer fordi portaler dytter spilleren unna hvis portalen plasseres på nytt et annet sted (eller i dette tilfellet, samme sted.)

Galleri