Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui danish.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
614614"PORTAL2_December" "Dec"
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på harddisken. Du skal bruge mindst %s1 MB for at spille Portal 2. Afslut venligst spillet, og sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på harddisken til at oprette nye gemte data. Slet eksisterende gemte data."
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Spildataene er fejlbehæftede. Afslut spillet, og slet disse spildata."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "De gemte data er fejlbehæftede. Afslut spillet, og slet disse gemte data."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Kunne ikke gemme"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Spillet kunne ikke gemmes.\nKontroller, at du har nok ledig harddiskplads, og prøv igen."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Prøv igen?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Gem data"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Vent venligst, mens Portal 2 konfigurerer trofæer og kontrollerer dine profiloplysninger..."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "Der er opstået en fatal fejl under konfigurationen af Portal 2.\nDu skal afslutte spillet nu og kontrollere, at du har nok ledig harddiskplads, og at din harddisk ikke er fejlbehæftet."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Det gemte Portal 2-spil tilhører en anden bruger.\nDu skal afslutte spillet nu og slette disse Portal 2-spildata."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Det gemte Portal 2-spil er fejlbehæftet.\nDu skal afslutte spillet nu og slette disse Portal 2-spildata."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Du skal afslutte spillet nu og lediggøre harddiskplads: Yderligere "
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB er påkrævet."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "Portal 2 kunne ikke få adgang til lageret med gemte spil.\nDu skal afslutte spillet nu og slette disse Portal 2-spildata."
23982398"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Opdater"
23992399"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Synkroniserer automatisk gemte spil til Steam Cloud, så du kan hente dem fra en anden PlayStation®3. Kræver Steam-konto login for at synkronisere."
2401N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24022402"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Antal synkroniserede nyligt gemte spil."
24032403"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24042404"L4D360UI_CloudSettings_0" "Ingen"