Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui hungarian.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
614614"PORTAL2_December" "Dec"
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Nincs elég szabad hely a merevlemezen. A Portal 2 legalább %s1 MB területet igényel. Lépj ki a játékból, és tedd szabaddá a szükséges lemezterületet."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Nincs elég szabad hely a merevlemezen új adatok mentéséhez. Törölj egy létező mentést."
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "A játékadat sérült. Lépj ki a játékból, és töröld ezt a játékadatot."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "A mentett adat sérült. Lépj ki a játékból, és töröld ezt a mentett adatot."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Mentés sikertelen"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Játékmentési művelet sikertelen.\nEllenőrizd, hogy van-e elég szabad lemezterület, és próbáld újra."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Újra?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Adatok mentése"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Várj, míg a Portal 2 beállítja a trófeákat\nés ellenőrzi a profiladatokat..."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "Végzetes hiba történt a Portal 2 beállítása közben.\nLépj ki a játékból, és ellenőrizd, hogy\nvan-e elég szabad lemezterületed, és nem sérült-e a lemez."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Ez a Portal 2 játékmentés egy másik felhasználóé.\nMost ki kell lépned, és törölni ezt a Portal 2 játékmentést."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Ez a Portal 2 játékmentés sérült.\nMost ki kell lépned, és törölni ezt a Portal 2 játékmentést."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Most ki kell lépned, és felszabadítani némi\nlemezterületet: még "
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB szükséges."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "A Portal 2 nem tudta elérni a mentéshez használt tárolóeszközt.\nMost ki kell lépned, és törölni ezt a Portal 2 játékmentést."
23982398"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Frissítés"
23992399"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "A mentett játékok automatikus szinkronizálása a Steam Felhővel, hogy bármely PlayStation®3 rendszerről elérhesd azokat. A szinkronizáláshoz be kell jelentkezned a Steam fiókba."
2401N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24022402"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Ennyit szinkronizáljon a legutóbbi mentések közül:"
24032403"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24042404"L4D360UI_CloudSettings_0" "Egyet sem"