Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui turkish.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
614614"PORTAL2_December" "Aralık"
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Sabit diskte yeterli boş alan yok. Portal 2 oynamak için en az %s1 MB boş alana ihtiyacınız var. Lütfen oyundan çıkın ve sabit diskinizde yeterli boş alan açın."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Sabit diskte yeni bir kayıt oluşturmak için yeterli boş alan yok. Lütfen eski bir kaydı silin."
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Oyun verisi bozulmuş. Lütfen oyundan çıkıp bu oyununun verisini silin."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "Kayıt verisi bozulmuş. Lütfen oyundan çıkıp bu kayıt verisini silin."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Kayıt Başarısız"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Oyun kaydı tamamlanamadı.\nYeterli disk alanına sahip olduğunuzdan emin olun ve tekrar deneyin."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Tekrar Dene?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Kayıt Verisi"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Lütfen Portal 2 kupaları yapılandırırken\nve profil bilgileriniz doğrulanırken bekleyin..."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "Portal 2 yapılandırılırken ciddi bir hata meydana geldi.\nOyundan çıkıp yeterince disk alanınız olduğundan\nve diskinizin bozulmaya uğramadığından emin olmalısınız."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Bu Portal 2 oyun kaydı başka bir kullanıcıya aittir.\nÇıkış yapmalı ve bu Portal 2 oyun kaydı bilgisini silmelisiniz."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Bu Portal 2 oyun kaydı bozulmuş.\nÇıkış yapmalı ve bu Portal 2 oyun kaydı bilgisini silmelisiniz."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Şimdi oyundan çıkmalı ve şu miktarda\ndisk alanı açmalısınız:"
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" "MB gerekli."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "Portal 2 oyun kayıtlarına ulaşamadı.\nŞimdi oyundan çıkmalı ve bu Portal 2 oyun kaydı bilgisini silmelisiniz."
14831483"[english]L4D360UI_AudioOptions_MusicVolume" "Music Volume"
14841484"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_MusicVolume" "Müzik sesini ayarla."
14851485"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_MusicVolume" "Adjust the music volume."
1486N/A"L4D360UI_AudioOptions_Language" "DUBLAJ DİLİ"
N/A1486"L4D360UI_AudioOptions_Language" "SESLENDİRME DİLİ"
14871487"[english]L4D360UI_AudioOptions_Language" "Audio Language"
14881488"L4D360UI_AudioOptions_English" "İngilizce"
14891489"[english]L4D360UI_AudioOptions_English" "English"
15091509"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_CaptionSubtitles" "Turn on subtitles only."
15101510"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_CaptionSubtitles_Disabled" "Alt yazılar şu an kullanılamaz."
15111511"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_CaptionSubtitles_Disabled" "Subtitles are currently not available."
1512N/A"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_English" "Oyun içi diyaloglar için dublaj dili olarak İngilizce'yi seç."
N/A1512"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_English" "Oyun içi diyaloglar için seslendirme dili olarak İngilizce'yi seç."
15131513"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_English" "Select English as the spoken language for in-game dialogue."
15141514"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_English_Disabled" "Dil seçimi şu anda erişilebilir değil."
15151515"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_English_Disabled" "Language selection is currently disabled."
1516N/A"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_Language" "Oyun içi dublaj dilini seç."
N/A1516"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_Language" "Oyun içi seslendirme dilini seç."
15171517"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_Language" "Select the language that will be spoken in-game."
1518N/A"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_Language_Disabled" "Dublaj dili oyun içindeyken değiştirilemez."
N/A1518"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_Language_Disabled" "Seslendirme dili oyun içindeyken değiştirilemez."
15191519"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_Language_Disabled" "Audio language can not be changed while in-game."
15201520"L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_MusicVolume_Disabled" "Müzik sesi şu anda ayarlanamaz."
15211521"[english]L4D360UI_AudioOptions_Tooltip_MusicVolume_Disabled" "Music volume cannot be adjusted at this time."
23982398"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Yenile"
23992399"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Herhangi bir PlayStation®3'den erişebilmeniz için oyun kayıtlarınız Steam Cloud'a otomatik olarak eşitlenir. Eşitleme yapmak için Steam hesap girişi gereklidir."
2401N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24022402"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "En son kayıtlarımın bu kadarını eşitle"
24032403"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24042404"L4D360UI_CloudSettings_0" "Sıfır"