Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/gameui czech.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
55{
66"GameUI_ReverseMouse" "Převrátit pohyb myší"
77"[english]GameUI_ReverseMouse" "Reverse Mouse"
8N/A"GameUI_ReverseMouseLabel" "Převrátit osu myši nahoru-dolů"
N/A8"GameUI_ReverseMouseLabel" "Převrátit osu myši nahoru/dolu"
99"[english]GameUI_ReverseMouseLabel" "Reverse mouse up-down axis"
1010"GameUI_MouseLook" "Pohled myší"
1111"[english]GameUI_MouseLook" "Mouse look"
12N/A"GameUI_MouseLookLabel" "Použij myš pro dívání se okolo"
N/A12"GameUI_MouseLookLabel" "Pohybem myši se rozhlédneš okolo sebe"
1313"[english]GameUI_MouseLookLabel" "Use the mouse to look around"
1414"GameUI_MouseFilter" "Filtr myši"
1515"[english]GameUI_MouseFilter" "Mouse Filter"
2727"[english]GameUI_Joystick" "Gamepad"
2828"GameUI_JoystickLabel" "Aktivovat gamepad"
2929"[english]GameUI_JoystickLabel" "Enable the gamepad"
30N/A"GameUI_ReverseJoystick" "Obrátit osu gamepadu nahoru-dolů"
N/A30"GameUI_ReverseJoystick" "Obrátit osu gamepadu nahoru/dolu"
3131"[english]GameUI_ReverseJoystick" "Reverse gamepad up-down axis"
3232"GameUI_JoystickLook" "Pohled joystickem"
3333"[english]GameUI_JoystickLook" "Joystick look"
34N/A"GameUI_JoystickLookLabel" "Použij gamepad pro dívání se po okolí"
N/A34"GameUI_JoystickLookLabel" "Použij gamepad pro rozhlédnutí se okolo sebe"
3535"[english]GameUI_JoystickLookLabel" "Use the gamepad to look around"
3636"GameUI_JoystickLookType" "Typ pohledu"
3737"[english]GameUI_JoystickLookType" "Look type"
9797"[english]GameUI_Map" "Map"
9898"GameUI_Close" "Zavřít"
9999"[english]GameUI_Close" "Close"
100N/A"GameUI_NeverShowButton" "Znovu neukazovat toto okno"
N/A100"GameUI_NeverShowButton" "Příště toto okno nezobrazovat"
101101"[english]GameUI_NeverShowButton" "Do not show this dialog again"
102102"GameUI_BonusMapsHelp" "Vyber bonusovou mapu nebo složku dole, a poté klikni na 'Načíst'"
103103"[english]GameUI_BonusMapsHelp" "Select a bonus map or folder below, then click 'Load'"
115115"[english]GameUI_BonusMapsBest" "Best: %s1"
116116"GameUI_BonusMapsGoal" "Cíl: %s1"
117117"[english]GameUI_BonusMapsGoal" "Goal: %s1"
118N/A"GameUI_LoadGameHelp" "Vyber dole uloženou hru a poté klikni na 'Načíst hru'."
N/A118"GameUI_LoadGameHelp" "Vyber uloženou hru ze seznamu a poté klikni na 'Načíst hru'."
119119"[english]GameUI_LoadGameHelp" "Select a saved game in the list below, then click 'Load game'."
120120"GameUI_LoadGame" "NAHRÁT HRU"
121121"[english]GameUI_LoadGame" "LOAD GAME"
122122"GameUI_MultiplayerAdvanced" "HRA VÍCE HRÁČŮ - POKROČILÉ"
123123"[english]GameUI_MultiplayerAdvanced" "MULTIPLAYER ADVANCED"
124N/A"GameUI_MultiplayerCustomize" "PŘÍZPŮSOBIT HRU VÍCE HRÁČŮ"
N/A124"GameUI_MultiplayerCustomize" "PŘIZPŮSOBIT HRU VÍCE HRÁČŮ"
125125"[english]GameUI_MultiplayerCustomize" "Multiplayer Customize"
126126"GameUI_Multiplayer" "Hra více hráčů"
127127"[english]GameUI_Multiplayer" "Multiplayer"
535535"[english]GameUI_ServerConnectionFailedBadPassword" "Connection to game server refused.\nThe password you entered was incorrect."
536536"GameUI_SaveGame_NewSavedGame" "Nová uložená hra"
537537"[english]GameUI_SaveGame_NewSavedGame" "New saved game"
538N/A"GameUI_SaveGame_NewSave" "Nová uložená"
N/A538"GameUI_SaveGame_NewSave" "Nové uložení"
539539"[english]GameUI_SaveGame_NewSave" "New Save"
540540"GameUI_SaveGame_New" "Nové"
541541"[english]GameUI_SaveGame_New" "New"
542542"GameUI_SaveGame_Current" "Aktuální"
543543"[english]GameUI_SaveGame_Current" "Current"
544N/A"GameUI_SaveGame_Overwrite" "Přepsat uloženou"
N/A544"GameUI_SaveGame_Overwrite" "Přepsat uloženou pozici"
545545"[english]GameUI_SaveGame_Overwrite" "Overwrite Save"
546546"GameUI_Headphones" "Sluchátka"
547547"[english]GameUI_Headphones" "Headphones"
573573"[english]GameUI_SavingWarning" "Saving content.\nPlease don't turn off your console."
574574"GameUI_GameSaved" "Hra uložena"
575575"[english]GameUI_GameSaved" "Game Saved"
576N/A"GameUI_AutoSave_Console_Explanation" "Tato hra využívá systém automatického ukládání, které pravidelně a bez upozornění ukládá váš postup. Během automatického ukládání nevypínejte konzolu Xbox."
N/A576"GameUI_AutoSave_Console_Explanation" "Tato hra využívá systém automatického ukládání, které pravidelně a bez upozornění ukládá váš postup. Během automatického ukládání nevypínejte konzoli Xbox."
577577"[english]GameUI_AutoSave_Console_Explanation" "This game uses an autosave system that will periodically save your progress without warning. Please do not turn off your Xbox console during an autosave."
578578"GameUI_ConfirmLoadGame_Title" "NAHRÁT HRU"
579579"[english]GameUI_ConfirmLoadGame_Title" "LOAD GAME"
671671"[english]GameUI_PortalDepth9" "9"
672672"GameUI_PortalFunnel" "Ústí portálu"
673673"[english]GameUI_PortalFunnel" "Portal funnel"
674N/A"GameUI_PortalFunnelLabel" "Počítač vám pomůže namířit do portálů podlahy"
N/A674"GameUI_PortalFunnelLabel" "Počítač vám pomůže namířit portály do podlahy"
675675"[english]GameUI_PortalFunnelLabel" "The computer helps you aim into floor portals"
676676"GameUI_CrosshairDescription" "Vzhled nitkového kříže"
677677"[english]GameUI_CrosshairDescription" "Crosshair appearance"
771771"[english]GameUI_Bug_Optional" "(optional)"
772772"GameUI_Bug_AccountName" "Název účtu:"
773773"[english]GameUI_Bug_AccountName" "Account Name:"
774N/A"GameUI_Bug_EngineBuild" "SESTAVENÍ SOURCE ENGINU:"
N/A774"GameUI_Bug_EngineBuild" "VERZE SOURCE ENGINU:"
775775"[english]GameUI_Bug_EngineBuild" "SOURCE ENGINE BUILD:"
776776"GameUI_Bug_Submit" "Odeslat"
777777"[english]GameUI_Bug_Submit" "Submit"
801801"[english]GameUI_Filtering_Mode" "Filtering Mode"
802802"GameUI_Water_Detail" "Detaily vody"
803803"[english]GameUI_Water_Detail" "Water detail"
804N/A"GameUI_Shadow_Detail" "Úroveň detailů u stínu"
N/A804"GameUI_Shadow_Detail" "Úroveň stínování"
805805"[english]GameUI_Shadow_Detail" "Shadow detail"
806806"GameUI_Wait_For_VSync" "Čekat na vert. synchronizaci"
807807"[english]GameUI_Wait_For_VSync" "Wait For Vertical Sync"
849849"[english]GameUI_hdr_level0" "None"
850850"GameUI_hdr_level1" "Bloom (je-li k dispozici)"
851851"[english]GameUI_hdr_level1" "Bloom (if available)"
852N/A"GameUI_hdr_level2" "Plné (pokud je k dispozici)"
N/A852"GameUI_hdr_level2" "Plné (je-li k dispozici)"
853853"[english]GameUI_hdr_level2" "Full (if available)"
854854"GameUI_hdr_level3" "Rozšířené (pokud je k dispozici)"
855855"[english]GameUI_hdr_level3" "Expanded (if available)"
901901"[english]GameUI_Captioning" "Captioning"
902902"GameUI_NoClosedCaptions" "Bez titulků"
903903"[english]GameUI_NoClosedCaptions" "No captions"
904N/A"GameUI_Subtitles" "Titulky (poue dialogy)" [$WIN32]
N/A904"GameUI_Subtitles" "Titulky (pouze dialogy)" [$WIN32]
905905"[english]GameUI_Subtitles" "Subtitles (dialog only)"
906906"GameUI_Subtitles" "Titulky" [$GAMECONSOLE]
907907"[english]GameUI_Subtitles" "Subtitles"
911911"[english]GameUI_Paused" "PAUSED"
912912"GameUI_Spray_Import_Error_Title" "Chyba importu sprejového obrázku"
913913"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Title" "Spray Import Error"
914N/A"GameUI_Spray_Import_Error_Reading_Image" "Chyba při načítání zdrojového obrázku. Soubor obrázku je zřejmě poškozený, nebo nesprávně naformátovaný"
N/A914"GameUI_Spray_Import_Error_Reading_Image" "Chyba při načítání zdrojového obrázku. Soubor obrázku je zřejmě poškozený nebo nesprávně naformátovaný"
915915"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Reading_Image" "Error reading source image. Image file is possibly corrupt or improperly formated"
916916"GameUI_Spray_Import_Image_Wrong_Size" "Zdrojový obrázek nemá správnou velikost. Platné hodnoty výšky a šířky v pixelech jsou 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 a 1."
917917"[english]GameUI_Spray_Import_Image_Wrong_Size" "Source image is not the correct size. Valid height and width values in pixels are 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1."
918N/A"GameUI_Spray_Import_Error_Memory" "Konverzi nelze přiřadit dost paměti. Soubor obrázku je zřejmě poškozený."
N/A918"GameUI_Spray_Import_Error_Memory" "Nelze přiřadit dostatek paměti ke konverzi. Obrázek je zřejmě poškozený."
919919"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Memory" "Unable to allocate enough memory for conversion. Image file possibly corrupt."
920920"GameUI_Spray_Import_Error_Image_File_Corrupt" "Soubor obrázku je poškozený."
921921"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Image_File_Corrupt" "Image file is corrupt."
975975"[english]GAMEUI_CommentaryDialogTitle" "COMMENTARY"
976976"GAMEUI_Commentary_LabelOn" "REŽIM KOMENTÁŘŮ JE V SOUČASNOSTI VE STAVU: ZAPNUTO"
977977"[english]GAMEUI_Commentary_LabelOn" "COMMENTARY MODE IS CURRENTLY: ON"
978N/A"GAMEUI_Commentary_LeaveOn" "Nechat komentář ve stavu ZAPNUTO"
N/A978"GAMEUI_Commentary_LeaveOn" "Nechat komentář ZAPNUTÝ"
979979"[english]GAMEUI_Commentary_LeaveOn" "Leave commentary ON"
980980"GAMEUI_Commentary_TurnOff" "VYPNOUT komentář"
981981"[english]GAMEUI_Commentary_TurnOff" "Turn commentary OFF"
983983"[english]GAMEUI_Commentary_LabelOff" "COMMENTARY MODE IS CURRENTLY: OFF"
984984"GAMEUI_Commentary_TurnOn" "Zapnout komentář"
985985"[english]GAMEUI_Commentary_TurnOn" "Turn commentary ON"
986N/A"GAMEUI_Commentary_LeaveOff" "Nechat komentář ve stavu VYPNUTO"
N/A986"GAMEUI_Commentary_LeaveOff" "Nechat komentář VYPNUTÝ"
987987"[english]GAMEUI_Commentary_LeaveOff" "Leave commentary OFF"
988988"GAMEUI_PostCommentary_ModeLabelOn" "REŽIM KOMENTÁŘŮ JE VE STAVU: ZAPNUTO"
989989"[english]GAMEUI_PostCommentary_ModeLabelOn" "COMMENTARY MODE IS: ON"
10051005"[english]GAMEUI_Commentary_Console_Explanation" "'Commentary nodes' contain audio commentary by the Valve development team. To start or stop a node, aim at any balloon icon and press your USE button. (You will be invulnerable to damage while listening to a node. Achievements can not be earned in commentary mode.)"
10061006"GAMEUI_AudioSpokenLanguage" "Zvuk (mluvený) jazyk"
10071007"[english]GAMEUI_AudioSpokenLanguage" "Audio (spoken) language"
1008N/A"GameUI_ThirdPartyTechCredits" "Jiného dodavatele"
N/A1008"GameUI_ThirdPartyTechCredits" "Technologie třetích stran"
10091009"[english]GameUI_ThirdPartyTechCredits" "3rd Party"
10101010"GameUI_ThirdPartyAudio_Title" "ZVUKOVÉ TECHNOLOGIE TŘETÍCH STRAN"
10111011"[english]GameUI_ThirdPartyAudio_Title" "3rd PARTY AUDIO TECHNOLOGY"
11751175"[english]GameUI_Yes" "Yes"
11761176"GameUI_No" "Ne"
11771177"[english]GameUI_No" "No"
1178N/A"GameUI_Console_QuitWarning" "Jste si jist že chcete zkončit?\nVšechen neuložený postup bude ztracen."
N/A1178"GameUI_Console_QuitWarning" "Jste si jist, že chcete skončit?\nVšechen neuložený postup bude ztracen."
11791179"[english]GameUI_Console_QuitWarning" "Are you sure you want to quit?\nAll unsaved progress will be lost."
1180N/A"GameUI_Console_StorageRemovedTitle" "ZAŘÍZENÍ ÚLOŽIŠTĚ BYLO ODEBRÁNO"
N/A1180"GameUI_Console_StorageRemovedTitle" "ÚLOŽNÉ ZAŘÍZENÍ BYLO ODEBRÁNO"
11811181"[english]GameUI_Console_StorageRemovedTitle" "Storage Device Removed"
1182N/A"GameUI_Console_StorageRemovedBody" "Bez zařízení úložiště nebude možné uložit postup hry. Chcete vybrat jiné zařízení úložiště?"
N/A1182"GameUI_Console_StorageRemovedBody" "Bez úložného zařízení nebude možné uložit postup hry. Chcete vybrat jiné úložné zařízení?"
11831183"[english]GameUI_Console_StorageRemovedBody" "You will not be able to save your progress without a storage device. Would you like to select another storage device?"
1184N/A"GameUI_Console_StorageNeededBody" "Bez zařízení úložiště nebude možné pokračovat ve hře. Chcete vybrat jiné zařízení úložiště?"
N/A1184"GameUI_Console_StorageNeededBody" "Bez úložného zařízení nebude možné pokračovat ve hře. Chcete vybrat jiné úložné zařízení?"
11851185"[english]GameUI_Console_StorageNeededBody" "You will not be able to continue playing without a storage device. Would you like to select another storage device?"
1186N/A"GameUI_Console_StorageChange" "Změna zařízení úložiště"
N/A1186"GameUI_Console_StorageChange" "Změnit úložné zařízení"
11871187"[english]GameUI_Console_StorageChange" "Change Storage Device"
1188N/A"GameUI_Console_StorageTooFullTitle" "Zařízení úložiště je plné"
N/A1188"GameUI_Console_StorageTooFullTitle" "Úložné zařízení je plné"
11891189"[english]GameUI_Console_StorageTooFullTitle" "Storage Device Full"
1190N/A"GameUI_Console_StorageTooFullBody" "Vybrané zařízení úložiště nemá dostatek prostoru pro vytváření nových uložených her. Chcete vybrat jiné zařízení úložiště?"
N/A1190"GameUI_Console_StorageTooFullBody" "Na vybraném úložném zařízení není dostatek místa pro vytvoření nových uložených her. Chcete vybrat jiné úložné zařízení?"
11911191"[english]GameUI_Console_StorageTooFullBody" "The selected storage device does not have enough space to create new saved games. Would you like to select another storage device?"
1192N/A"GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedTitle" "Nebylo vybráno žádné zařízení úložiště"
N/A1192"GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedTitle" "Nebylo vybráno žádné úložné zařízení"
11931193"[english]GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedTitle" "No Storage Device Selected"
1194N/A"GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedBody" "Chcete vybrat zařízení úložiště?\n\nVolba možnosti ‚Ne‘ vám umožní hru, ale nebude možné uložit její postup."
N/A1194"GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedBody" "Chcete vybrat úložné zařízení?\n\nVolba možnosti ‚Ne‘ vám umožní pokračovat ve hře, ale nebude možné uložit její postup."
11951195"[english]GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedBody" "Would you like to select a storage device?\n\nChoosing 'No' will let you play the game, but you will not be able to save your progress."
11961196"GameUI_Console_NoUserProfileSelectedTitle" "Nebyl vybrán žádný profil hráče"
11971197"[english]GameUI_Console_NoUserProfileSelectedTitle" "No Gamer Profile Selected"
11991199"[english]GameUI_Console_NoUserProfileSelectedBody" "Would you like to select a gamer profile?\nChoosing 'No' will let you play the game, but you will not be able to save your progress."
12001200"GameUI_Console_UserProfileRequiredBody" "Tato akce vyžaduje přihlášení.\nChcete vybrat profil hráče?"
12011201"[english]GameUI_Console_UserProfileRequiredBody" "This action requires that you be signed in.\nWould you like to select a gamer profile?"
1202N/A"GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "Tato akce vyžaduje výběr zařízení úložiště.\n\nChcete vybrat zařízení úložiště?"
N/A1202"GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "Tato akce vyžaduje výběr úložného zařízení.\n\nChcete jej nyní vybrat?"
12031203"[english]GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "This action requires that you select a storage device.\n\nWould you like to select a storage device?"
12041204"GameUI_Achievement_Awarded" "Achievement odemčen"
12051205"[english]GameUI_Achievement_Awarded" "Achievement Unlocked"
12171217"[english]GameUI_Achievements_SteamRequired_Title" "Steam Login Required"
12181218"GameUI_Achievements_SteamRequired_Message" "Musíte být přihlášeni do služby Steam pro zobrazení nebo odemknutí achievementů."
12191219"[english]GameUI_Achievements_SteamRequired_Message" "You must be logged in to Steam to unlock or view Achievements."
1220N/A"GameUI_Achievements_EnterGameToSeeProgress" "Pro zobrazení postupu zadejte hru"
N/A1220"GameUI_Achievements_EnterGameToSeeProgress" "Pro zobrazení postupu vstupte do hry"
12211221"[english]GameUI_Achievements_EnterGameToSeeProgress" "Enter game to see progress"
12221222"GameUI_Achievement_Points" "%s1G"
12231223"[english]GameUI_Achievement_Points" "%s1G"
12411241"[english]GameUI_Console_HL2_Saves" "Half-Life 2 Saves"
12421242"GameUI_LoadFailed" "Načítání selhalo"
12431243"[english]GameUI_LoadFailed" "Load Failed"
1244N/A"GameUI_LoadFailed_Description" "Zařízení úložiště bylo během načítání odebráno, nebo je soubor poškozen.\n\nNelze načíst uloženou hru."
N/A1244"GameUI_LoadFailed_Description" "Úložné zařízení bylo během načítání odebráno a nebo je soubor poškozen.\n\nNelze načíst uloženou hru."
12451245"[english]GameUI_LoadFailed_Description" "A storage device was removed while loading, or a file was corrupt.\n\nUnable to load save game."
1246N/A"HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_NAME" "Lámač kostí"
N/A1246"HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_NAME" "Lamač kostí"
12471247"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_NAME" "Bone Breaker"
12481248"HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_DESC" "Zabijte 30 nepřátel pomocí různých vržených objektů."
12491249"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_DESC" "Kill 30 enemies with thrown physics objects."
12531253"[english]HLX_KILL_ENEMY_WITHHOPPERMINE_DESC" "Kill an enemy by planting a hopper mine."
12541254"HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_NAME" "Hack Attack!"
12551255"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_NAME" "Hack Attack!"
1256N/A"HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_DESC" "Zabijte pět nepřátel pomocí pily Manhack."
N/A1256"HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_DESC" "Zabijte pět nepřátel pomocí Manhacků."
12571257"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_DESC" "Kill five enemies with a Manhack."
12581258"HLX_KILL_SOLDIER_WITHHISGRENADE_NAME" "Hot Potat0wned"
12591259"[english]HLX_KILL_SOLDIER_WITHHISGRENADE_NAME" "Hot Potat0wned"
13691369"[english]GameUI_EnableOpenMic" "Enable open mic"
13701370"GameUI_VoiceThreshold" "Otevřít limit hlasitosti mikrofonu"
13711371"[english]GameUI_VoiceThreshold" "Open mic volume threshold"
N/A1372"Console_Title" "Konzole"
N/A1373"[english]Console_Title" "Console"
N/A1374"Console_Submit" "Odeslat"
N/A1375"[english]Console_Submit" "Submit"
13721376}
13731377}