Turret

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sentry Turret packaging
Hello friend.
Sentry Turret

Turrets är ett av dom största hindren i Portal serien. Beväpnad med obegränsad ammunition, kommer dom att försöka döda spelaren på sikt.

Turrets' röster framförs av Ellen McLain.

General

Sentry Turret

The Sentry Turret

Sentry Turrets visas som miniatyr stativ robotar i Portal serien. Dom är oförmögna av själständig rörelse, men kan öppna varje sida av deras chassis horisontellt för att avslöja två Gatling-gevär. På den centrala delen av chassiet har den sitt röda "öga", som släpper ut en inriktad laser.

När Turrets är omedvetna om spelarens närvaro bibehåller den ett beredskapsläge och förblir orörlig, med dess vapen indraget. Om man däremot flyttar sig in i deras synvinkel kommer dom att berätta att dom känner din närvaro innan dom sedan skjuter. Dom kommer fortsätta skjuta tills spelaren är död eller flyttar sig utom synhåll. Om det sista inträffar kommer Turrets att söka efter spelaren en kort stund(som anges av den rörelseinriktade lasern), för att sedan återgå till beredskapsläge.

Turrets kan undvikas, hindras eller förstöras på en rad olika sätt. Den vanligaste metoden är att slå omkull dom, vilket får dom att fläkta och skjuta med lasern vilt runtomkring sig innan dom slutligen avaktiveras. Detta kan göras genom att lyfta upp dom och därefter släppa dom, eller använda något föremål för att knuffa omkull dom. Dessutom kan Thermal Discouragement Beam eller Emancipation Grid användas för att fullständigt förstöra dom. Det bör noteras att även om en Turret har fallit omkull och avaktiverats, kommer den aktiveras och fungera normalt igen om den ställs upprätt.

Rocket Turret

The Rocket Turret

En Rocket Turretär en unik fiende i Portal. Det är en "personlighets kärna"(personality core) utrustad med ett raketgevär. Vid aktivering kommer den låsa sikte på spelaren och avge ett ljud innan en raket skjuts ut. Den spelar en viktig roll i kampen mot GLaDOS, eftersom raketer måste bli skjutna genom Portalerför att kunna träffa henne, då personality cores lösgörs.

Defective Turret

The Defective Turret

Defective Turrets, kallas även "Crap Turrets" av Wheatley, är ofullständiga ammunitionslösa versioner av Sentry Turrets . Till skillnad från vanliga Turrets, har Defective turrets en mer humoristisk och sarkastisk dialog, och talar med en maskulin, mindre robotliknande röst.

Dom är ofarliga för Chell, och säger ofta kommentarer som "Om någon frågar, så dödade jag dig". Deras kommentarer tycks innebära att de är blinda, men fortfarande medvetna om Chells närvaro. Man stöter först på dom i kapitel 5: The Escape.

Frankenturret

The Frankenturret

Frankenturrets är bisarra Sentry Turret-Weighted Storage Cube hybrider skapade av Wheatley för att kunna komplettera test kammare när han inte hade några försöks-personer. Man stöter på dom först i kapitel 8: The Itch.

Frankenturrets kan inte prata, och avger istället obegripliga kvittrande ljud.De fungerar som kapitlets ersättare för Storage Cubes. Den enda skillnaden är at Frankenturrets hoppar runt planlöst om de inte är placerade på en knapp. Om spelaren plockar upp dom, reagerar deras ben inuti kuben. Om de ramlar omkull, faller på sidan eller upp och ner, börjar dom vifta med benen för att försöka ta sig upp.

Animal King Turret

The Animal King Turret

Animal King är en unik Turret som bara nämns i ett Aperture Science bildspel kallat "Animal King Takeover" i kapitel 1: The Courtesy Call. Den är betydligt större än dess Sentry Turret brödrar, och tycks fungera på exakt samma sätt. Den kan skiljas från dom vanliga Turrets genom dess enorma storlek, krona och leopardskinns-detaljerade chassi. I samband med bildspelet används Animal King Turret som ett exempel av en enhet eller organisation kapabel att ta över världen.

Animal Turret visas bara en gång i slutet av spelet, när Chell reser till ytan efter att ha besegrat Wheatley.

Hover Turret

Hover Turret är en oanvänd Turret som är hittad i Portal 2s spel-filer. Den avger en liknande laser som den andra typen av Turrets. Lasern är ljusblå och kan bränna spelaren på samma sätt som Thermal Discouragement Beam.Man kan ge upphov till Hover Turret i Portal 2 via fusk-kommandot ent_create npc_hover_turret.

Framträdanden

Portal

Se även: Portal

Turrets introduceras till spelaren i Test Kammare 14. Efter detta fortsätter dom att dyka upp under resten av nivåerna.

Portal: Still Alive

Se även: Portal: Still Alive

Portal 2

Se även: Portal 2

Turrets återvänder i uppföljaren som både fiende till Chell och Co-op robotarna, och visas ganska tidigt i spelet. Olika versioner av Turrets införs i spelet, inklusive Defective Turret och Animal King Turret.

Gallery

Videos

Se även: Videos

Turrets och Animal King Turret som dom visas i Chamberlock informational videos.

Trivia

  • När GLaDOS försöker döda Wheatley med ett paradox i början av kapitel 8: The Itch, är alla Frankenturret stekta, vilket antyder att de är smartare än Wheatley.
  • I Portal 2 under Kapitel 5: The Escape, finns det en turret på ett transportband som hävdar att den är annorlunda. Om man plockar upp den så säger den repliker du aldrig annars hade hört i spelet. .

Related Achievements

Portal

Friendly Fire
Friendly Fire
Knock down a turret with another turret.

Portal: Still Alive

A Feeling Like Floating
A Feeling Like Floating
Dissolve a turret.
Is Anyone There?
Is Anyone There?
Complete the game without ever taking a bullet.
Saw That One Coming
Saw That One Coming
Cause a rocket sentry to destroy its own rocket when the rocket has been redirected back towards it.
The Camera Adds 10 Pounds
The Camera Adds 10 Pounds
Knock a turret over with a security camera.

Portal 2

Allt är förlåtet
Allt är förlåtet
Rädda ett stridstorn från botgörelse
Tornsvala
Tornsvala
Använd en luftfärdsplatta till att slunga iväg ett stridstorn
Skanningens ögonblick
Skanningens ögonblick
Ställ dig framför detektorn på ett defekt stridstorn
Dansa i neon
Dansa i neon
Dansa framför ett stridstorn som blockeras av en bro av hårt ljus i samarbetsspel

Se också